نویسنده محترم : برای هر رمان فقط یک تیکت ایجاد کنید و از ارسال تیکت های متوالی بشدت خودداری کنید.

قبل از ارسال تیکت لطفا قوانین نویسندگی را مطالعه کنید مشاهده قوانین

تیکتـــــــها