آموزش ارسال تیکت

با سلام نویسنده محترم:

✓ این ویدیو جهت اسان نموندن ارسال تیکت ایجاد شده است امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.


✓ نکته اگر با گوشی همراه هستید پس از پلی کردن ویدیو بر روی ایکن کلیک کنید تا فیلم برای شما تمام صفحه شود.


مشاهده قوانین نویسندگی جهت مشاهده کلیک کنید